Политика по качество, околна среда и ЗБУТ
Ръководството на  МЕБЕЛ СТИЛ ООД осъзнава своята отговорност да развива не само успешен, но и социално отговорен бизнес, с грижа за защита на околната среда, здравето и безопасността на хората.
Мисия – Нашата мисия е да произвеждаме за България и чужбина качествена мека мебел на отлична цена, използвайки модерни технологични решения, иновативни методи и потенциала на мотивирания си екип.
Визия – Да бъдем най-значимият производител на тапицирана мебел и матраци в България, като останем фокусирани върху нуждите и удовлетворението на нашите клиенти.
 
Основни ценности
Качество – ние сме ориентирани към производство на мебели с високо качество в различните ценови класове и вярваме, че това е ключът към развитие и създаване на успешна марка.
Надеждност – нашите мебели не просто са надеждни и функционални, но начинът ни на работа с клиенти и доставчици развива стъпка по стъпка доверие в нас, което считаме,  че е най-важният пазарен фактор за нашата компания.
Коректност – за нас е от изключителна важност да отговорим бързо и коректно на всяко запитване на нашите клиенти и партньори.
 „В крак с времето” – следим постоянно промените в пазарните тенденции и отговаряме чрез новаторство и модерен дизайн.
Постоянство – никога не се задоволяваме с постигнатото и постоянно надграждаме своите умения, знания и контакти, за да постигнем най-добри резултати за своите клиенти и партньори.
Социална отговорност – нашата компания е загрижена за околната среда, ето защо използваме екологично чисти технологии на производство, а в грижата си за работниците осигуряваме социални придобивки и безопасни условия на труд, за да се чувстват винаги на най-доброто работно място.
Ние вярваме, че "ХОРАТА СА ОСНОВНАТА НИ ЦЕННОСТ" и всички заедно произвеждаме "МЕБЕЛИ С ЕМОЦИЯ"

Ръководството поема ангажимента да предприема мерки и осигурява всички необходими ресурси за:
  • намаляване на вредното въздействие върху околната среда и ЗБР на всеки етап от производствения цикъл;
  • насърчаване минимизирането, оползотворяването и рециклирането на отпадъците;
  • подобряване ефективното използване на природните и енергийни ресурси;
  • осигуряване подходящо обучение на персонала по въпроси, свързани с качеството, опазването на околната среда и ЗБР;
  • непрекъснато подобряване на интегрираната система за управление на качеството, околната среда и ЗБР, посредством провеждане на вътрешни одити и периодичен преглед на целите и програмите;
  • осигуряване на достъп, разясняване и популяризиране на настоящата политика сред персонала и останалите заинтересовани страни (доставчици, контрагенти, общественост).
Защото това, което вършим днес, ще промени живота на утрешното поколение!