Съни
Размери
Седална височина: 460
Седална дълбочина: 580
СЦК
1. Всичко в един плат
Съни