Чикаго 3-MSM+2SS+1M
Комфорт
Зиг-заг
Работи се в кожа CAYENNE и плат ЕЛЕФАНТ
Покет
Размер:
3-MSM-2110/900/1000
2SS-1540/900/1000
1M-970/900/1000
Седална височина: 480
Седална дълбочина: 580
Габаритна височина: 1000