Чикаго 3L-ESS+DR
Комфорт
Зиг-заг
Работи се в кожа CAYENNE и плат ЕЛЕФАНТ
Покет
Размер:
3L-ESS+DR-2780/1660/1000
Седална височина: 480
Седална дълбочина: 580
Габаритна височина: 1000