Чикаго DL+2R-SE
Комфорт
Зиг-заг
Работи се в кожа CAYENNE и плат ЕЛЕФАНТ
Покет
Размер:
DL+2R-SE-2200/1660/1000
Седална височина: 480
Седална дълбочина: 580
Габаритна височина: 1000