Веди
Размери
850/880/930
Седална височина: 450
Седална дълбочина: 580
СЦК
1. Всичко в един плат/кожа;
2. Седалка, гръб и в-ци един цвят, останалото втори
Комфорт
Тапицерски колани
Лицев гръб
Да
Веди