Маги
Размери
340/340/420
СЦК
1. Всичко в един плат/кожа
Твърда основа
Твърда основа