Тайпе
Размери
660/620/720
Седална височина: 440
Седална дълбочина: 500
СЦК
1. Всичко в един плат/кожа
Твърда основа
Твърда основа
Лицев гръб
Да