Цилиндър
Размери
Ф 350 В 420
СЦК
1. Всичко в един плат/кожа
Твърда основа
Твърда основа